XXV Niedziela Zwykła – 21.09.2014

1. W tym tygodniu w liturgii czcimy:XXV Niedziela zwykła
- we wtorek św. Pio z Piertrelciny
- w czwartek bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
- w sobotę św. Wincentego a’Paulo, kapłana.

2. Jest już tradycją, że w czwartą niedzielę września odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. W tym roku w dniach 27 – 28 września odbędzie się XXX Jubileuszowe Spotkanie pod hasłem zaczerpniętym z Listu do Rzymian: „Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła”. Z naszej Diecezji wyrusza delegacja autokarami złożona głównie ze wspólnoty Domowego Kościoła i Poradnictwa Rodzinnego. Pamiętajmy w modlitwach o Rodzinach Naszej Parafii i swoich rodzinach, aby były Bogiem silne i dzięki temu szczęśliwe.

3. Żłobek nr 1 „Słoneczko” na Placu Poznańskim posiada jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 2 – 3 lat. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców.

4. W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:
1) W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
2) Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.
3) Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że "przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia".

5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Józefa Latos
† Stefania Gwizdała
† Mariusz Wachowski
† Jerzy Matysik
† Zbigniew Dąbrowski
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – Proboszcz

Copyright 2013 © trojca.info