II Niedziela zwykła 14.01.2018

1. W tym tygodniu rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zechciejmy i my włączyć się w ten modlitewny nurt. Nabożeństwo II Niedziela zwykłaekumeniczne w dniu 23 stycznia o godzinie 18.00 w parafii NMP z Góry Karmel przy ul. Spacerowej 69. Program obchodów w gablocie.

2. Dziękując za życzliwe przyjęcie kapłanów podczas odwiedzin duszpasterskich przedstawiamy plan kolędy:

14 I – NIEDZIELA godzina 14.00
1) Chłopickiego 2 – 12 oraz W. Pola 7 – 5
2) Grudziądzka 43 – 1 i nr 20
3) Poznańska 26 – 2 oraz 11 – 7 oraz Krótka
4) Poznańska 13 – 29 i 30 – 28

15 I – PONIEDZIAŁEK godzina 15.00
1) Szubińska 2, 17 – 19
2) Seminaryjna 2 – 12
3) Miedza 6 – 2 i 7 – 3
4) Miedza 1 i 1A

16 I – WTOREK godzina 15.00
1) Różana 12 – 2
2) Różana 23 – 1
3) Różana 24 – 14
4) Ułańska 1 – 19

XX. 17 I – ŚRODA godzina 15.00
1) Ułańska 4 – 34
2) Ułańska 35 – 21
3) Dolina 2 – 8, Kruszwicka i Plac Poznański
4) Dolina 18 – 24

18 I – CZWARTEK godzina 15.00
1) Dolina 57 – 37
2) Dolina 11 – 35
3) Chwytowo 11 – 3
4) Chwytowo 8 – 12

19 I – PIĄTEK godzina 15.00
1) Chwytowo 14 – 22 i nr 13
2) Chwytowo 4 – 6
3) Kordeckiego 3
4) Kordeckiego 27 – 35

20 I – SOBOTA godzina 14.00
1) Kordeckiego 14 – 18

2) Kordeckiego 25 – 9
3) Kordeckiego 20 – 34
4) Kordeckiego 12 – 4
5) na zaproszenia

Plan jest wywieszony w gablotach oraz umieściliśmy go na stronie internetowej parafii.

3. Kolęda kończy się w sobotę 20 stycznia. Tego dnia można zaprosić kapłana, jeśli z różnych powodów nie spotkaliśmy się z nim w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia można składać w Biurze Parafialnym lub dzisiaj w zakrystii po Mszach świętych.
Do końca stycznia Msza Święta popołudniowa o godzinie 15.30. Biuro Parafialne czynne tylko w godzinach przedpołudniowych.

4. Na XXI Weekendowe Spotkanie Młodzieży Męskiej zaprasza Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Szczegóły w gablocie.

5. W pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia spłonęła kamienica przy ul. Świętej Trójcy 3. Nie nadaje się do użytku. Mieszkańcy zostali wykwaterowani. Pragniemy być solidarni z doświadczonymi mieszkańcami tej kamienicy. W przyszłą niedzielę do skarbon złożymy ofiary, które podzielimy i przekażemy tak doświadczonym przez los. Już dzisiaj dziękuję za życzliwą pomoc.

6. Dzisiaj o godzinie 15.00 podczas Mszy Świętej i po niej śpiewa kolędy chór DZWON. Dyrygent – p. Agnieszka Jędrzejewska – Stachura.

7. W przyszłą niedzielę o godzinie 12.00 i 15.00 zagra kolędy orkiestra EMBAND. O 12.00 pomodlimy się w intencji Ojczyzny i Miasta w rocznicę odzyskania wolności. A po Mszy Świętej tradycyjnie udamy się pod pomnik przy ul. Seminaryjnej 1, aby pomodlić się przy pomniku Jezusa Chrystusa – symbolu wolności.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, aby w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę religijną i ożywiać wiarę.

9. W minionym tygodniu odeszli do Pana
:† Hanna Tomaszewska
† Danuta Reszkowska
† Władysław Kuś
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Broniław Kaczmarek – proboszcz

Niedziela Chrztu Pańskiego 7.01.2018

1. Przeżywana dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii, a jednocześnie rozpoczyna okres zwykły. Tradycyjnie Niedziela Chrztu Pańskiegojednak do 2 lutego pozostaje dekoracja świąteczna w kościele, przepisy zezwalają również na śpiewanie kolęd.
Przypomnijmy sobie także dzisiaj, że chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą.

2. W związku ze wspomnieniem chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu. Chrzest udzielany jest podczas Mszy. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na tydzień przed chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka
• zaświadczenie od chrzestnych, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (z własnej parafii)
• jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu
• chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie), praktykuje swoja wiarę uczęszczając na Mszę Świętą i przyjmuje kolędę. Jeżeli jest to uczeń lub uczennica, to uczęszcza na katecheza a jeżeli osoba dorosła w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

3. Trwa wizyta duszpasterska rodzin zwana kolędą. Plan na najbliższy tydzień:

7 I – NIEDZIELA godzina 14.00
1) Kr. Jadwigi 12 – 8 oraz 21 – 17
2) Kr. Jadwigi 1 – 15
3) Grunwaldzka 26 – 14
4) Grunwaldzka 12 C

8 I – PONIEDZIAŁEK godzina 15.00
1) Grunwaldzka 1a i 1 – 5
2) Grunwaldzka 2 – 10 oraz 7 – 11
3) Grunwaldzka 12 B (1 – 36)
4) Grunwaldzka 12 B (77 – 37)

9 I – WTOREK godzina 15.00
1) Grunwaldzka 10 A (1 – 36)
2) Grunwaldzka 10 A ( 77 – 37)
3) Grunwaldzka 12 A (77 – 37)
4) Grunwaldzka 12 A (1 – 36)

10 I – ŚRODA godzina 15.00
1) Lubelska 11 – 15 i 23 – 21
2) Lubelska 17 i 9 – 1
3) Lubelska 18 – 50
4) Lubelska 12 – 16 i 25 – 37

11 I – CZWARTEK godzina 15.00
1) Na Wzgórzu 52 – 2
2) Na Wzgórzu 53 – 5
3) Czarneckiego 1 – 13
4) Czarneckiego 2 – 12

12 I – PIĄTEK godzina 15.00
1) Nakielska 48 – 32
2) Nakielska 29 – 33
3) Nakielska 51 – 35
4) Nakielska 2 – 30 oraz 25 – 17

13 I – SOBOTA godzina 14.00
1) Nakielska 15 – 1
2) W. Pola 8 – 16, 13 – 29
3) W. Pola 2 – 6 oraz 9 – 11
4) W. Pola 1 – 3 oraz Chłopickiego 1 – 5

14 I – NIEDZIELA godzina 14.00
1) Chłopickiego 2 – 12 oraz W. Pola 7 – 5
2) Grudziądzka 43 – 1 i nr 20
3) Poznańska 26 – 2 oraz 11 – 7 oraz Krótka
4) Poznańska 13 – 29 i 30 – 28

Plan jest wywieszony w gablotach oraz na internetowej stronie parafii.

4. Msze święte popołudniowe podczas kolędy od poniedziałku do piątku o godzinie 15.30. Biuro Parafialne czynne tylko w godzinach przedpołudniowych.

5. Do skarbon można składać ofiary na obiady szkolne dla ubogich dzieci z naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

6. Rozpoczyna się przygotowanie dla młodzieży do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. Szczegóły na plakacie.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

8. W minionym tygodniu odeszli do Pana:
† Teresa Szarafińska
† Cecylia Wielgosz
…wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ks. Bronisław Kaczmarek – proboszcz

Copyright 2013 © trojca.info